Search form

Yiwáni 16:5

Yésụ uku ledre gɨ ro ꞌDówụ́ Lomo

5“Máúku phụ́trụ ledre ga gére née zɨ́se gɨ zɨ́a mááyí go ótoómo sée. Sịndị́ kadra ogụ go gɨ ro zɨ́ma ndáꞌbalúgu romá zɨ́ Babá bɨ kasaogụ máa ní. Ị́tịsé mbá wá, ngúrusé nduꞌyú gbawá máa ní, ꞌbe káa be ꞌdi?

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index