Search form

Yiwáni 16:6

6Bi sinyí rosé née go gɨ zɨ́ ledre bɨ máúku máyá nɨyí karanée méngị láráse ní?

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index