Search form

Yiwáni 16:8

8“Togụ́ ꞌDówụ́ Lomo née ogụ go yá, nɨ ꞌdódo maꞌdíi ledre zɨ́ ꞌyịmaꞌdí e zɨ́ye ówo mɨméngị ledre eyé kɨ́dí emengụ́, togụ́ otoomonɨ́ wá, Lomo bɨ ngárá ndaá ꞌyị lúyú ledre wá ní, nɨ ꞌdécị ngbangayé bɨsinyíne.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index