Search form

Yiwáni 18:11

11Zɨ́ Yésụ úku ledre zɨ́ Pétero kɨ́dí, “Née ndaá ledre bɨ áyí méngị a ní wá. Ésịlúgu maku née sɨmɨ siṛíkpa. Sómụ́ yá ꞌdoꞌdó bɨ Babá kasaogụ máa gɨ roa ní, mándá ꞌdóꞌdó a wá?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index