Search form

Yiwáni 18:24

24Nda gɨ ore, zɨ́ Ána úku ledre kɨ́dí ꞌdiꞌbiokpónɨ́ Yésụ mu nyé mɨódóne kenée ndéré kɨ́e kóꞌdụ́ Kayáfa bɨ mongụ́ ꞌyị ꞌdáná éyị́ ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index