Search form

Yiwáni 18:27

27Zɨ́ Pétero kpá ítíándá kangú kɨ́dí, “Ɨ́ꞌɨ, née ndaá ꞌbɨ ené máa wá.” Geré zɨ́ ngono ụ́cụ koko.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index