Search form

Yiwáni 18:4

4Yésụ owo éyị́ bɨ nɨ go ógụ méngị née ní bú. Sɨmɨ bɨ lurú asikíri ga gére née ogụnɨ́ go ní, geré zɨ́a ndéréne zɨ́ye, zɨ́a ndúꞌyú yée kɨ́dí, “Gámásóꞌdosé náambi?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index