Search form

Yiwáni 18:8

8Zɨ́ Yésụ kpá úkulúgu ledre kɨ́dí, “Máúku gáa ledre go zɨ́se, máyá oꞌdo bɨ ndị́sị gámásóꞌdo wo née máa. Ídísé ꞌdíꞌbi nzúó máa, ndásé ꞌdíꞌbi ꞌyị lódụ́ kacɨ́ma ga ba wá.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index