Search form

Yiwáni 18:9

9Yésụ uku ledre née kenée gɨ do bɨ zɨ́a útúásáne kɨ́ ledre bɨ uku zɨ́ ꞌBụné kɨ́dí, “Babá, ꞌyị ga bɨ íꞌbí yée zɨ́ma ba ngúruyé bɨ kị́éꞌdo yaá ịndrị gɨ dongará lafúne e go ní ndaá.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index