Search form

Yiwáni 19:1

ꞌDecịnɨ́ ngbanga úfu Yésụ

1Gɨ do kacɨ́ a bɨ ꞌyị e ya yée ilinɨ́ Piláto idí ótoómo zɨ́ye Barába ní, zɨ́ Piláto íꞌbíógụ Yésụ zɨ́ asikíri e idínɨ́ mu ócó wo.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index