Search form

Yiwáni 19:22

22Zɨ́ Piláto úkulúgu ledre zɨ́ mɨngburoko ꞌyị ga bɨ ogụnɨ́ zɨ́ne née oꞌbụóꞌbụ kɨ́dí, “Ledre bɨ máéké go ní máéké go.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index