Search form

Yiwáni 19:33

33Sɨmɨ bɨ ogụnɨ́ nda gɨ ro ꞌdéwe sịndị́ Yésụ ní, nɨyí lúrú bi káa ní, Yésụ uyu yị́ ené go. Gɨ zɨ́ kéyị née ꞌdewenɨ́ eyé lolụ sịndị́a wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index