Search form

Yiwáni 19:34

34Zɨ́ ngúru asikíri ị́nyịné lụ́kụ dogboṛụ sɨmɨ Yésụ kɨ́ phala, geré zɨ́ sáma kɨ́ iní ndéꞌyị́ógụné gɨ sɨmɨa.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index