Search form

Yiwáni 19:36

36Gɨ zɨ́a mɨéké kúrú Lomo uku kenée kɨ́dí, “Kémbị́ cóngó Yésụ bɨ ꞌdéwe ní ndaá.” Ledre bɨ mengị roné zɨ́ Yésụ ní nɨ go tɨ́ kenée, kémbị́ cóngó a bɨ ꞌdewe ní ndaá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index