Search form

Yiwáni 19:37

37Nɨ kpá mɨékéne kɨ́dí, “Nɨyí karanée ndị́sị lúrú kása ꞌyị bɨ lụkụnɨ́ wo kɨ́ phala ní.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index