Search form

Yiwáni 19:40

40Sɨmɨ bɨ ogụnɨ́ íri ní, zɨ́ye ꞌdíꞌbi umbu Yésụ cíṛígbí a yeré kɨ́ bɨlámá káꞌdá bongó, zɨ́ye sụ́sụ sụꞌbụ́ mɨndonyo bɨ ogụnɨ́ kɨ́e ní ro a kacɨ́ ondụ́ eyé ꞌbɨ Yụ́da e gɨ ro zɨ́ye óto wo.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index