Search form

Yiwáni 20:10

10Nda gɨ ore, zɨ́ Pétero ị́nyịyé kɨ́ ezené née ndáꞌbalúgu royé ꞌbe.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index