Search form

Yiwáni 20:11

Yésụ ꞌdodo roné zɨ́ Maríya Magɨdalá

(Márɨko 16:9-11)

11Zɨ́ Maríya Magɨdalá kpá ndáꞌbalúgu roné sị́ bi íri ndị́sị íni ini kɨ́ ndálané kpá fú kɨ́ lúrú bi sɨmɨ gu.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index