Search form

Yiwáni 20:13

13Zɨ́ maláyika ga gére née ndúꞌyú wo kɨ́dí, “Mamá, ndị́sị íni ini gɨ ro ꞌdi?”

Zɨ́ Maríya úkulúgu ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Ngíti géyị ꞌyị e ꞌdiꞌbioyónɨ́ umbu Ngére amá gɨ ona go. Máówo wá togụ́ nderénɨ́ nda oto wo ba go ꞌdáya yá.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index