Search form

Yiwáni 20:22

22Sɨmɨ bɨ ukuonzó ledre ga gére go ní, zɨ́a lụ́wụ́ rokoꞌbụ ꞌbɨ ꞌDówụ́ Lomo doyé, zɨ́a úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, “ꞌDówụ́ Lomo idí ndị́sị sáká sée.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index