Search form

Yiwáni 20:23

23Kɨ́ rokoꞌbụ ꞌbɨ ꞌDówụ́ Lomo bɨ máíꞌbí zɨ́se née togụ́ ótoómosé ledre go zɨ́ ꞌyị lúyú ledre yá, Lomo nɨ kpá ótoómo ledre zɨ́a. Togụ́ ótoómosé ledre zɨ́a wá yá, Lomo otoomo ené kpá ledre zɨ́a wá.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index