Search form

Yiwáni 20:29

29Yésụ ya zɨ́a ní, “Ṇgúṇgu ledremá née lá gɨ zɨ́a bɨ lúrú máa go cụ́ kɨ́ komoyị́ ní? Mongụ́ úndru nɨ ídí zɨ́ ꞌyị ga bɨ ṇguṇgunɨ́ ledremá ꞌdáꞌdá zɨ́ye kɨ́ lúrú máa kɨ́ komoyé ní.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index