Search form

Yiwáni 20:4

4Zɨ́ eze Pétero bɨ ngúru ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ ngasánɨ́ kɨ́ Pétero ní, ógụụ́tụ roné fị ne sị́ bi íri.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index