Search form

Yiwáni 20:5

5Sɨmɨ bɨ ogụ íri ní, zɨ́a ndị́sịné cịkị sága lúrúkása bi sɨmɨ gu. Lurúndiki lá dụụ́ bɨkenyị́ bongó bɨ otonɨ́ Yésụ kɨ́e ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index