Search form

Yiwáni 20:6

6Zɨ́ Simúna Pétero ngásáógụ ꞌbɨ ené nda gɨ ꞌdáꞌba, geré zɨ́a ólụ́ne sɨmɨ gu. Ndiki íri kpá lá dụụ́ bɨkenyị́ bongó bɨ otonɨ́ Yésụ kɨ́e ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index