Search form

Yiwáni 20:8

8Zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ gáa ogụụtụ roné sị́ bi íri ní ólụ́ne sɨmɨ gu. Gɨ zɨ́a bɨ ogụndiki tɨ́ bongó ga gére née íri ní, zɨ́a ṇgúṇgu a kɨ́dí, maꞌdíi, Yésụ urú go.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index