Search form

Yiwáni 21:12

12Zɨ́ Yésụ ndólo ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne ga gére née kɨ́dí, “Ógụsé mu ánu éyị́.” Gɨ zɨ́a bɨ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ga ga gére née owoyemenɨ́ go ya née Ngére Yésụ ní, ꞌyị bɨ kị́éꞌdo káa zɨ́a ndúꞌyú wo ya áyí náambi ní ndaá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index