Search form

Yiwáni 21:13

13Sɨmɨ bɨ yokonɨ́ royé go ní, zɨ́a ꞌdíꞌbi ambata íꞌbí a zɨ́ye. Zɨ́a kpá ꞌdíꞌbi kénzé bɨ licinɨ́ ní íꞌbí a kacɨ́ a zɨ́ye.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index