Search form

Yiwáni 21:14

14Née kóo go ota ꞌdódo ro bɨ Yésụ ꞌdodo roné zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne e sɨmɨ bɨ urú gɨ sɨmɨ umbu ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index