Search form

Yiwáni 21:19

19Yésụ ꞌdodo zɨ́ Pétero née mɨsiꞌdi bɨ karanée nɨyí úfu wo Pétero kɨ́e gɨ ro zɨ́ ꞌyịmaꞌdí e ndị́sịyé mbófo Lomo ní. Nda sɨmɨ bɨ Yésụ ukuasá ledre máa wo née go zɨ́ Pétero ní, zɨ́a kpá úku ledre kɨ́dí, “Ídí lányá romá Pétero.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index