Search form

Yiwáni 21:20

20Zɨ́ Pétero óyó roné káa zɨ́ ayí lúrú bi sogoné káa yá, zɨ́a ónzó komoné ro ngúru ezeyé ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ bɨ ꞌbúa nɨ do Yésụ kɨ́ngaya ní. Née wo bɨ kóo ꞌdoṇgo roné ndoo gị ro Yésụ sɨmɨ bɨ kóo nɨyí ánu odụ éyị́ mɨánu ꞌbɨ tagá ní. Zɨ́a ndúꞌyú Yésụ kɨ́dí, “Ngére, ambí nɨ mengị bɨsinyí ledre née zɨ́yị kenée ba ne.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index