Search form

Yiwáni 21:21

21Sɨmɨ bɨ komo Pétero utú ro ezeyé née kenée ní, zɨ́ Pétero ndúꞌyú Yésụ kɨ́dí, “Ngére, sara ezezé ba, éyị́ bɨ nɨ ꞌbɨ ené méngị roné zɨ́a ní ꞌdi?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index