Search form

Yiwáni 21:3

3Zɨ́ Simúna Pétero úku ledre zɨ́ lafúne ga gére née kɨ́dí, “Mááyí ba ndéré ónzó kénzé.” Lafúga ya zɨ́a ní, “Bɨlámáne, nderézé aka yị́ ezé mu.” Zɨ́ye ị́nyịyé gɨ ore ndéréye ngbuṛu do ékị́ye sɨmɨ kuṛúngba tónó ónzó mbírá sɨmɨ iní kɨ́ ndụlụ née zaá bi dre, ꞌdiꞌbinɨ́ kémbị́ éyị́ wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index