Search form

Yiwáni 3:1

Yésụ ꞌdodo ledre ꞌbɨ Lomo zɨ́ Nịkodị́mo

1Ngíti oꞌdo nɨ kóo bo ịrịa Nịkodị́mo, nɨ ngúru ꞌyị gɨ dongará ꞌyị ga bɨ ndịsịnɨ́ ndólo yée Farụsáyo e ní, nɨ kpá ngúru mongụ́ ꞌyị ꞌbɨ Yụ́da e.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index