Search form

Yiwáni 3:10

10Yésụ ya zɨ́ Nịkodị́mo ní, “Bɨ áyí ba tɨ́ mongụ́ ꞌyị, ndị́sị ꞌdódo ledre zɨ́ lafúyị e Isɨréle yị́ị ní, sara ówo ini ledre gɨ sɨmɨ ledre née wá gɨ zɨ́ ꞌdi?

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index