Search form

Yiwáni 3:13

13ꞌYị bɨ ogụ go gɨ komo ere zɨ́a ówoyéme ledre ga bɨ íri ní ndaá, tɨ́ lá dụụ́ máa bɨ Owụ́ ꞌbɨ ꞌYịmaꞌdí ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index