Search form

Yiwáni 3:27

27Zɨ́ Yiwáni úkulúgu ledre zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne ga gére née kɨ́dí, “Ɨ́ꞌɨ, bi ndaá sínyí rosé wá. Oꞌdo née mengị ené ledre née lá kɨ́ roné wá, Lomo iꞌbí rokoꞌbụ ledre née ne zɨ́a.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index