Search form

Yiwáni 3:35

35Lomo otoomo ledre ené e za mbá zɨ́ Owụ́ ꞌbɨ ené máa née gɨ zɨ́a oto ꞌbú Owụ́ maꞌdáa go kɨ́ngaya.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index