Search form

Yiwáni 3:9

9Nịkodị́mo ya zɨ́ Yésụ ní, “Ledre máa née nɨ nda kú méngị roné née kenée lárá a káa be ꞌdi?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index