Search form

Yiwáni 5:42

42Máówo bú kɨ́dí, ótosé esé ꞌbú Lomo dosé wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index