Search form

Yiwáni 8:8

8Zɨ́ Yésụ ndálalúgu roné bi kpá fú ndị́sị éké ledre.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index