Search form

Yiwáni 9:23

23Gɨ zɨ́ kéyị née, zɨ́ ꞌbụa kɨ́ mbágáa lá úku ledre kɨ́dí “Ídísé ndúꞌyú cụ́ wo, ndaá owụ́ wá, idí ódro gɨ roné kɨ́ roné.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index