Search form

Yiwáni 9:26

26Zɨ́ Yụ́da ga gére née kpá ndúꞌyúlúgu wo kɨ́dí, “Sara éyị́ bɨ Yésụ mengị zɨ́yị, zɨ́ komoyị́ líkpíne ní ꞌdi?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index