Search form

Yiwáni 9:3

3Zɨ́ Yésụ úkulúgu ledre zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne ga gére née kɨ́dí, “Ɨ́ꞌɨ, ꞌyị lúyú ledre ndaá. Lomo mengị ledre née kenée gɨ ro zɨ́ ꞌyịmaꞌdí e ówo rokoꞌbụné gɨ roa.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index