Search form

Yiwáni 9:31

31Owozé bú bɨlámáne Lomo ndaá lengbe kɨ́ rokinyi kɨ́ ꞌyị lúyú ledre e wá. Nɨ kɨ́ rokinyi dụụ́ kɨ́ ꞌyị ga bɨ ndịsịnɨ́ úwú ledre ené ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index