Search form

Yiwáni 9:32

32Tɨ́ bɨ kóo Lomo oto do sogo káṇgá ba, uwúzé aka bɨ ya kɨ́dí ngíti ꞌyị nɨ bo kɨ́ rokoꞌbụ ꞌbɨ likpí komo ꞌyị bɨ ndikinɨ́ wo komoa lurú bi wá ní zɨ́ne ní wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index