Search form

Yiwáni 9:36

36Oꞌdo née ya zɨ́ Yésụ ní, “Mongụ́ ꞌyị, ꞌyị née máówoꞌdíꞌbi ledre gɨ roa wá, ꞌdódo aka ledre gɨ ro a zɨ́ma gɨ do bɨ zɨ́ma ṇgúṇgu ledrea.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index