Search form

Yiwáni 9:37

37Zɨ́ Yésụ úkulúgu ledre zɨ́a kɨ́dí, “Ndaá ngíti ꞌyị sɨkala wá, née kpá tɨ́ máa bɨ mááyí ódro zɨ́yị ba.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index