Search form

Yiwáni 9:40

40Geré zɨ́ Farụsáyo ga bɨ gáa ore ní ị́nyịyé úku ledre zɨ́ Yésụ kɨ́dí, “Úku yá ꞌdí yaá, komozé ndaá káa?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index