Search form

Yiwáni 9:8

8Sɨmɨ bɨ oꞌdo née ndaꞌbaogụ gɨ do mɨkavu gɨrí ní, ꞌyị ga bɨ owonɨ́ wo bú ní, zɨ́ye ndị́sịyé úku ledre kɨ́dí, “Áyi, née ndaá oꞌdo bɨ komoa ndaá, ndịsị lengbe ómbo éyị́ e gɨ zɨ́ ꞌyị e kɨ́ra ba wá?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index